Ziedot Semināram!

Lūgums atbalstīt  Garīgo Semināru!

LATVIJAS STARPDIECĒŽU AUGSTĀKAIS GARĪGAIS SEMINĀRS sagatavo priesterus kalpošanai Latvijas draudzēs. Uz semināra bāzes darbojas akreditēta augstākā mācību iestāde Rīgas Teoloģijas institūts. Studentu programmā ietverti gan humanitārie priekšmeti – filozofija, teoloģija, valodu un kalpošanas iemaņu apgūšana, gan praktiskais darbs sociālajā un pastorālajā jomā. Studenti dzīvo kopmītnē uz vietas un seminārs pilnībā nodrošina viņu ēdināšanu un sadzīves apstākļus. Seminārs pastāv pārsvarā no brīvprātīgiem draudžu ziedojumiem, gadā tās ir 3 svētdienu ziedojumi, ar kuru apjomu pietiek tikai kārtējo izdevumu segšanai.
Šobrīd Seminārā mācās 12.audzēkņi un jau iepriekš esam pateicīgi par jebkādu atbalstu.

facebook.com/seminaristi/
http://seminaristi.blogspot.com/
twitter: @RGS_RTI
E-pasts: rgs.rti@gmail.comLATVIJAS STARPDIECĒŽU AUGSTĀKAIS GARĪGAIS SEMINĀRS
Katoļu ielā 16, Rīgā, LV1002
Reģ. Nr. 90000178745
LV03UNLA0002000701217

Semināram ir sabiedriskā labuma statuss.
Izmantota www.katolis.lv informācija.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru