Docētāji

RTI direktors – pr. Modris Lācis, mob. tālr. 26547971

MĀCĪBSPĒKI 

V.E. Andris Kravalis, Lic. Theol. – Garīgās dzīves teoloģija.
Pr. Pauls Kļaviņš, Dr. Theol. – Dogmatika, Baznīcas sociālā mācība, Baznīcas vēsture, liturģija studiju seminārs, pastorālā prakse.
Pr. Modris Lācis, Dr. Theol. – Fundamentālteoloģija, metafizika, katehisms, metodoloģija, mākslas vēsture, studiju seminārs.
Pr. Juris Jalinskis, Dr. Iur. Can. – Kanoniskās tiesības.
Māsa Klāra Kalvāne, Dr. Philol. – Latvijas kultūras vēsture, latviešu (latgaļu) valoda.
Māra Kiope, Dr. Phil. – Filozofijas vēsture, filozofiskā antropoloģija, ētika, teodiceja.
Pr. Edgars Cakuls, Lic. Theol. – Pastorālteoloģija
Pr. Martiņš Klušs, Lic. Iur. Can.- kanoniskās tiesības, liturģija, modestija.
Pr. Dmitrijs Artjomovs, Lic. Theol.- Patroloģija, ievads garīgās dzīves teoloģijā.
m. Sofija, Dr. Theol- ievads katehēzē, morālteoloģijas pamati.
Vsevolods Kačāns, Dr. phil.- Loģika, kosmoloģija.
Oļegs Ņiķiforovs, Dr. psych.- Psiholoģija, gnozeoloģija.
Ausma Liepa, Mag. Philol. – Angļu valoda
Jānis Plaudis, Mag. Philol. – Latīņu valoda, grieķu valoda
m. Meinarda, Mag. – Poļu valoda.
Pr. Andžejs Lapinskis, Dr. Iur. Can.- Svētā vēsture, Bībeles arheoloģija.
Pr. Arnis Vizbelis Mg. Theol.- Morālteoloģija.
Valērijs Kudrjavcevs, Mg. Theol.- Ebreju valoda
Ieva Rozenbaha Dr. mus. paed.- Liturģiskā dziedāšana.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru