svētdiena, 2019. gada 19. maijs

Uzņemšana Latvijas Starpdiecēžu augstākajā Garīgajā seminārāLai kandidāti uz priesterību saņemtu nepieciešamo priesterisko formāciju, ir nepieciešami Garīgie semināri, kas uz formācijas laiku kļūst ne tikai par fizisku vietu, bet drīzāk par garīgu telpu, dzīves ceļu un vidi, kas veicina un kurā tiek nodrošināts formācijas process, lai jaunais cilvēks, kuru Dievs aicina uz priesterību, varētu kļūt par Jēzus Kristus, kurš ir Baznīcas Galva un Gans, dzīvo attēlu.'

Lai iestātos Garīgajā seminārā, ir nepieciešami sekojoši dokumenti:
1)  iesniegums semināra rektoram un motivācijas vēstule - kādēļ grib kļūt par priesteri (rokrakstā);
2)  CV;
3)  draudzes prāvesta ieteikums - raksturojums;
4)  skolas vai darbavietas raksturojums;
5)  kristības un iestiprināšanas apliecības;
6)  noraksts no apliecības par izglītību;
7)  sertifikāts par centralizēto eksāmenu nokārtošanu;
8)  medicīnas izziņa par veselības stāvokli;
9)  četras fotogrāfijas (3 X 4cm);
10) pases kopija

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru