ceturtdiena, 2016. gada 22. decembris

3 adventa svētdienas sprediķis!

Lai ir slavēts Jēzus Kristus!

Dievam pieder pēdējais vārds, tikai Dievam ir Lielā start/stop poga, apzinoties to, kāds var bijībā trīcēt pie visām miesām, bet kāds vienaldzībā nepievērst tam uzmanību, toties mēs šodien dzirdam pravieti Isaju, psalmu vārdus un ko tad tie mums atnes? Vienā vārdā sakot, ja tev šķiet, ka viss jau ir beidzies, tad nekas nav beidzies, pravietis Isajs vēlas pateikt, ka labākās dienas vēl priekšā!

Viss, kas vēl priekšā un ko mēs ļoti gaidām, neizbēgami prasa no mums pacietību, apustulis Jēkabs, kā piemēru min zemkopi, to kā viņš no sējas līdz pļaujai ir pacietīgs, gaida, kad raža nogatavosies. Neizbēgami mums dzīves laikā nākas pabūt lielākās un mazākās uzgaidāmajās telpās, ātrākās un lēnākās rindās, īsākos un garākos ielu satiksmes sastrēgumos. Tāpēc apustulis Jēkabs piekodina mums nesākt plēsties un ēsties vienam ar otru tādos brīžos, kad kļūst garlaicīgi, šķiet viss kaitina un sāk cilāties smagi vārdi un dūres, jo ir vēlēšanās būt pirmajam, negribas gaidīt, gribas ātrāk panākt rezultātu.

Mūsdienu valodā runājot, pienāk brīži, kad līdzīgi kā satiksmes sastrēgumā ceļa zīmes nepalīdz tam kļūt mazākam un jāvadās pēc rāvējslēdzēja principa, tā arī cilvēcisku drūzmu brīžos ir jārunā Kunga vārdā, kā to min apustulis Jēkabs ar piemēru par praviešiem. Runāt nevis iekšēji cepties par to, ka nekas nekustas uz priekšu, jo katrs paliek pie savas taisnības. Tici, kad Kungam ir vārds priekš katra tava-„Tagad.”

Mateja Evaņģēlijā Jānis Kristītājs atklāj, ka viņš gaida, gaida to, kuram jānāk, un pietam sūta savus mācekļus pie Jēzus, lai tie viņam jautātu, vai Jēzus ir Mesija. Kāpēc Jānis tā rīkojas? Vai tad viņš nepazīst Jēzu kā Dieva Jēru? Vai Jānis to dara sevis dēļ vai tomēr citu dēļ, savu mācekļu labā?

Jēzus runājot par Jāni Kristītāju, runā ar Vecās derības vārdiem un izceļ Jāni kā ceļa sagatavotāju un ka viņš ir kas vairāk kā tikai pravietis. Jānis ceļu ir sagatavojis Jēzum, un šis brīdis cietumā, kad viņš sūta savus mācekļus pie Jēzus ir Jāņa spilgts žests tam, ka Jēzum tiek dots galvenais ceļš, Jānis ar lielu gudrību dod iespēju saviem mācekļiem saprast to, kam galu galā viņiem ir jāseko, un kurš ir Mācītājs un Pestītājs.

Nekas nav beidzies, tāds būtu Jāņa Kristītāja vēstījums saviem mācekļiem.

Kā var būt tā, ka lielākais šeit var būt mazākais kaut kur citur kā mums to Evaņģēlijā atklāj Jēzus par Jāni Kristītāju, kā var būt tā, ka tev, kas brauc pa galveno ceļu ir jāpalaiž kāds, kas atrodas uz mazākas nozīmes ceļa? Tu teiksi: ”Netaisnīgi, negodīgi.”

Jēzus, pazemīgs un lēnprātīgu sirdi, vienmēr, mums pietuvojas pa mazākas nozīmes ceļu, Viņš nepazīst agresīvus manevrus kā nokļūt mums priekšā! Tāpēc šodien palaid Jēzu sev pa priekšu, un arī to caur kuru Jēzus tuvojas tev, dod Viņam priekšroku, un esi Jēzus kolonnā, un līdz ar to tu sekmēsi arī to ceļa drošību, kas ir aiz tevis un tev blakus. Ņem piemēru no Jāņa Kristītāja kā nekrist izmisumā, pat ja esi līdzīgā vietā vai situācijā kā cietums, lai psalmā izteiktie apsolījumi tevi stiprina un mudina skatu vērst uz kungu. Ja tagad ir grūti, lūdz vārdu no kunga priekšā šī- „Tagad,” ja tagad ir tā, kad nav kā-„Kā parasti”- tad lūdz vārdu priekš šī jaunā „Tagad.”

Āmen!

RGS 5.kursa students Dāvis Ozoliņš

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru